ładuję...

WARSAW CARGO TERMINAL

YOUR CARGO PARTNER

SPRAWDŹ PRZESYŁKĘ

WARSAW CARGO TERMINAL

YOUR CARGO PARTNER

O NAS

LS Airport Services S.A.- Oddział CARGO

about us

Jako Agent Obsługi Naziemnej oferujemy kompleksową obsługę ładunków lotniczych na terenie międzynarodowego portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie.

Będąc jedynym właścicielem kompleksu budynków wchodzących w skład Warsaw Cargo Terminal, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie z płytą lotniska, Oddział Warszawa Cargo świadczy usługi magazynowe w magazynie celnym czasowego składowania.

Przyznany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego status Zarejestrowanego Agenta pozwala nam na świadczenie usługi kontroli bezpieczeństwa ładunków.

Wyposażenie magazynu, nowoczesny sprzęt oraz doświadczona/wyszkolona załoga umożliwiają na oferowanie naszym klientom wysokiego standardu obsługi, bezpieczeństwa i ochrony przesyłek lotniczych.

Dbamy o profesjonalizm w kontaktach z osobami reprezentującymi linie lotnicze, firmy spedycyjne, agencje celne i z klientami indywidualnymi, a ścisła współpraca z władzami lotniska, służbą celną, fitosanitarną, weterynaryjną i strażą graniczną mają wpływ na sprawną realizację powierzonych zleceń.

Posiadamy certyfikat ISAGO Provider (IATA Safety Audit for Ground Operation) potwierdzający, że procesy operacyjne LSAS oparte są na standardach i najlepszych praktykach branżowych w zakresie bezpieczeństwa są one uznawane i akceptowane międzynarodowo, zarządzane i kontrolowane w sposób ciągły celem utrzymania najwyższego poziomu jakości.

40890 T 2010
43600 T 2011
45720 T 2012

NASZA OFERTA

OBECNIE

Nowy, system magazynowy ahos.Cargo, którego funkcjonalność umożliwia między innymi:

 • łatwą i szybka jego modyfikację wraz z zmieniającymi się wymogami i przepisami
 • przesyłanie w czasie rzeczywistym komunikatów (np. nadanie DSK) do Spedytorów
 • dokonywanie zwolnień przesyłek drogą elektroniczną przez Spedytorów dzięki bezpośredniemu dostępowi do systemu przydzielanego na podstawie porozumienia, co eliminuje konieczność przedstawienia dokumentu z odpowiednia adnotacją Urzędu Celnego

Single Window ( SW )

 • Warszawa jest pierwszym portem lotniczym, w którym uruchomiono platformę SW
 • Platforma ta została przygotowana i wdrożona w celu optymalizacji procesów związanych z odprawą celna towarów w jednym miejscu i krótszym czasie
 • Funkcjonalność SW umożliwia Służbie Celnej dokonującej odprawy towaru bezpośredni dostęp do przebiegu i wyników uprzednio wykonanych kontroli przez inne służby
 • Powyższe wyeliminowało papierową formę obiegu dokumentów po stronie Spedytorów
 • Beneficjentami tych zmian są głownie Spedytorzy nadający/odbierający towary z magazynu

E-Freight

 • e-Freight – elektroniczna obsługa dokumentów transportowych dla przesyłek, upraszcza i przyspiesza obsługę: dokumentacyjną , towarów, magazynową , odprawy celne.

PLANY

Wdrożenie:

 • e-AWB – elektroniczny list przewozowy
 • elektroniczne potwierdzenie odbioru przesyłki, wyeliminowanie papierowego dokumentu ( POD )
 • Wdrożenie e-AWB i elektroniczne potwierdzenie odbioru przesyłek wyeliminuje do minimum papierową dokumentację transportową, gwarantując jednocześnie sprawną i szybką obsługę w magazynie oraz przyspieszy odprawy: celne i w innych służbach lotniskowych.

46,2%

Import

53,8%

Eksport

NASZE USŁUGI

OFERUJEMY

Oferujemy usługi w zakresie obrotu ładunkami lotniczymi z uwzględnieniem materiałów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów IATA DGR, w tym materiałów radioaktywnych oraz obsługę przesyłek specjalnych, żywych zwierząt, poczty dyplomatycznej i innych. Obsługujemy towary przewożone samolotami pasażerskimi, frachtowymi i ciężarówkami, w transporcie regularnym i charterowym. Wykonujemy kontrolę bezpieczeństwa ładunków, przesyłek kurierskich, ekspresowych i poczty przed ich wysyłką.

OBSŁUGA PRZESYŁEK

Akceptacja przesyłek do transportu lotniczego uwzględniając przesyłki zawierające materiały niebezpieczne i żywe zwierzęta

Budowanie Palet - Kontenerów ( ULD )

Załadunek i rozładunek ciężarówek

Obsługa dokumentacji transportowej, elektroniczna wymiana danych

Obsługa niezgodności

Formalności celne (ICS, T1)

Usługi dla klientów (kompleksowa obsługa towarowych samolotów charterowych, załadunku/wyładunku towarów)

PRZYGOTOWANIE PRZESYŁEK

Przesyłki są przygotowywane do transportu i do odbioru przez klientów zgodnie z zasadami branżowymi, wytycznymi Linii Lotniczych i obowiązujących regulacji prawnych

Prace wykonywane są przez wyszkolony i doświadczony personel (np. certyfikat WHA – Lufthansa Warehouse Handling, IATA Dengerous Goods Regulations)

Spełniane są najwyższe wymagania i standardy


MAGAZYNOWANIE

Przechowywanie wszelkiego rodzaju ładunków:

Specjalne pomieszczenia dla:

- przesyłek wartościowych

- żywych zwierząt

- trumien

- przesyłek dyplomatycznych

- przesyłek zawierających materiały radioaktywne (dostępna lodówka)

- chłodnie i mroźnie
 

OBSŁUGA ALL CARGO

Obsługujemy wszelkie typy samolotów all-Cargo od małych ATR72 po Boeing 747F, czy AN 124

Dysponujemy magazynem wysokiego składowania dostosowanym do przechowywania przesyłek o dużych gabarytach

Posiadamy przeszkolony personel do obsługi dużych transportów żywych zwierząt

SPRAWDŹ PRZESYŁKĘ

WPROWADŹ DANE ABY SPRAWDZIĆ PRZESYŁKĘ

KONTAKT

Dziękujemy za kontakt z nami